Categorieën
Interdisciplinair

Designed for Disaster

Berend Jak onderzoekt op allerlei aspecten zijn relatie tot maatschappelijke problemen, als op een operatietafel nieuwsgierig kijkend naar alles wat zich in hem afspeelt en verder onderzocht kan worden. Designed for Disaster is een performance over een zoektocht naar hoe jezelf te positioneren als wit persoon in de huidige tijd. De performance bestaat uit een interdisciplinaire mix van muziek, gesproken tekst, beeld en beweging. Berend Jak bevraagt het normaal om zo het abnormaal te kunnen laten ademen.

Categorieën
Interdisciplinair

Los

Los is een filmisch experiment waar met enkel improvisatie, lichaamstaal en objecten een uitweg uit sociale conventies wordt gezocht. Leidt dit tot meer verbinding of vervreemden mensen juist van elkaar?

Categorieën
Interdisciplinair

Estrangement

Kunstenaarsduo BetweenTwoHands onderzoekt waardoor de hedendaagse mens van zichzelf, de ander en de omgeving vervreemd. Tegelijkertijd doen ze praktijkonderzoek naar het vervaardigen van automata en hoe deze enerzijds vervreemding kunnen verbeelden en anderzijds verbinding kunnen bewerkstelligen.

Categorieën
Interdisciplinair

Laser Voices

De voorstelling Laser Voices is een alternatief telecommunicatienetwerk gebaseerd op eenvoudige en toegankelijke technologische experimenten die iedereen zelf kan maken.

Categorieën
Interdisciplinair

Tina in Sexbierum

Tina in Sexbierum is een multimedia project over ontworteling, ontheemding en onthechting, over assimilatie en verlies, en over het verlangen om een thuis te hebben.

Categorieën
Interdisciplinair

De Goudboom

In het midden van de ruimte staat een mysterieus en groot sprookjesboek. Wat zou er achter elke pagina verborgen zitten? Laten we er samen achter komen in de familievoorstelling: De Goudboom! Een interactieve voorstelling waarin (live)muziek en verhaal worden samengebracht tot één geheel.

Categorieën
Interdisciplinair

Green Bog Lady

Interdisciplinair kunstenaar Jasper Griepink ontving een bijdrage voor zijn project The Green Bog Lady: een hedendaags, levendig, speels en genderqueer moeraspersonage. Een speculatieve godin van de marge; het niet erkende; het slijmerige, het natte; het ondergrondse; de transformatie. Een hybride tussen videokunst, livemuziek en een sculpturale scenografie.

Categorieën
Interdisciplinair

Shoulder to Shoulder

Shoulder to Shoulder is een bewegings- en geluidsperformance over de lichaamstaal in moderne werkomstandigheden. De performance onderzoekt de onwillekeurige acties van ons lichaam als taal en creëert via de performance als geheel een surrealistisch landschap en een herinterpretatie van de werkplek.”

Tijdens haar deelname aan de Wunderplatz X Skills residency, dook Ratri in een onderzoek naar verschillende fysiologische geluiden die intern (door ingewanden, tanden, organen, hypertensie, ademhaling) en extern (door vallen, friemelen, zwaaien, krabben) worden geproduceerd. De toestand waarin ze het lichaam observeerde was in de context van het burn-out syndroom: Een aandoening die veel mensen treft die werken in deze kapitalistisch gedreven maatschappij. De performance in WORM was de eerste uitkomst van het experiment dat Ratri en mede-performers presenteerden. In de performance worden de geluiden gechoreografeerd en begeleid door poëtische bewegingen en theatrale monologen. De visuele thema’s werpen een spookachtige schaduw op de acteurs in de werkruimte.

Categorieën
Interdisciplinair

Microcosm

Microcosm is een project over het creëren van performance-installaties in gebouwen met belangrijk erfgoed. Het project wil artistieke voorstellingen in deze ruimtes introduceren door unieke tijdelijke podia te bouwen met behulp van duurzame, niet-invasieve materialen.”

Categorieën
Interdisciplinair

Portraits of my holocene holiday

Portraits of my holocene holiday is een prikkelend en interdisciplinair onderzoek over menselijke intimiteit ten tijden van milieuverval. Volg verschillende personages in een wereld waar het normale gecatastrofeerd wordt en het catastrofale een normaliteit is geworden.”